Dan Iancu

 

tata doar fotografii
(32)

Microsoft Romania
 umbra vrabiei pe hîrtia pusă pe geam
dimineața portocalie
fîșîitul străzii la etajul opt
distanțele înspre decupaje din mine
strălucind nemișcate


te-aș fi luat cu mine acum să ne uităm pe geam așa cum ne plimbam prin cartier într-o singură dupamiază de vară tîrzie ca printr-o cameră nou zugrăvită unde era loc să pui pe pereți a-mintiri netede ușor parfumate și ne împrumutam unul altuia cuie strălucitoare sfoară de cînepă, aspră și bună de tras. ciocanul încă neprins de rugină. doar ferestrele se micșorau imperceptibil dizolvîndu-se-n huma ușor cenușie a înserării. ușa a dispărut în spatele meu.

și întinse mîna
și pulbere se făcu

 

Dan Iancu