Liana Manzat

 

de-a cui ești
tu, copilă?

 

Microsoft Romania
 pescuind la copca
anilor trecuți
unde apa e adâncă,
o adâncime mai presus decât orice,
s-a petrecut o-nsuflețire
de umbre
și-am trăit din nou copilăria
cu lumină albă, orbitoare,
cu zumzet de pași necunoscuți și de cuvinte

un continuum de praf și pulbere
lipsit de rătăciri
cu-ntâmplări de atunci,
de acum, de niciodată,
de ieri, de acum și iarăși de demult

în consecință, pe strada mare,
nepavată, a satului bunicii
încă o dată înșira litanii
o femeie
și mă-ntreba ceva
la care eu nu știu și nu știam
răspuns: "de-a cui ești
tu, copilă?"

Grafica: Uca Maria Iov Broussard
Grafica: Uca Maria Iov Broussard

 

Liana Manzat