Maria Postu

 


PROTECȚIE


Microsoft Romania
 dar citește-mă te rog, sine ira et studio ca pe o voce fără chip, care și-a împrumutat spiritul unui ordinator ce continuă să scrie în locul meu chiar și atunci când eu îmi văd de al meu muritor trup oblojindu-i discret rănile ce nu se știe prin ce secretă alchimie ajung întotdeauna pe hârtia scoasă de imprimantă, citește-mă fără să te întrebi dacă e prea târziu sau prea devreme pentru mine,
dacă sunt optzecistă sau nouăzecistă sau nimic din toate acestea, o bucată de humă rostogolindu-se pe tastatura imaculată a calculatorului, tentația vulgarității, vei spune,
împrospătând albastrul, viciatul sânge al poeziei, printr-o transfuzie de seve, sau un transfer de certitudini într-o vreme în care pe tarabe, frumos ambalate volumele de versuri alungă nehotărâții lor cititori iradiindu-i cu molipsitoarea lor incertitudine

 

Maria Postu