Iulia Pană

Noaptea scorpion

Feminin versus Masculin

Microsoft Romania
 Mama scorpion

lasă urme prin viețile micilor scorpioni
pe socluri aurite înalță acul ei matern
pe discuri de vinil caută cîntecul de leagăn
știe fără să citească povești pline de înțelepciune
înveninate pe alocuri
mama scorpion plantează în grădina copilăriei
cactuși - o hologramă de familie
m-am întîlnit cu ea pe un drum de apă
i-am văzut sufletul de sare m-am hotărît
să o descriu în tonuri violente, dar m-a oprit
un semn scrijelit.

 

Iulia Pană