Nicodim Balosin

Gothic


Microsoft Romania
 Sincronic cu finalitate

membre despicate, moi și nestatornice
umblă după afinități bizare,
delirant amețitor trupul se răsfață
printre zeitățile înălțimilor,
naufragiat, se încoronează feeric
între talazurile liniștite...
  verde - antic neadaptat
  cu creștetul spre cer,
  nou ca un început de viață,
  respira prima oară
   trupul meu,
organele spumegânde
năvalnic clototitoare,
înaintau pe fața pământului
în albăstrimea speriată
străbătând multe meleaguri,
trecând prin privirile
și sufletul altor oameni
și cerul, colos de piatră,
calota polară stranie și rece.
un bulgăre de gheață
răsfață pasul meu
de divinitate capricioasă,
aducându-mi liniștit somn de copil.

 

Nicodim Balosin