Liana Manzat

 

noaptea

Microsoft Romania
 noaptea ca o apă adâncă
crește și descrește neâncetat
între ieri și alt ieri și mâine de mâine,
amintiri dau zor să coboare
în vuietul ei,
o aducere-aminte
târăște o alta după ea
așa cum un frate mai mare, grăbit,
târăște după el frățiorul
mai mic,
un lanț nesfârșit de mânuțe crispat încleștate
mă împresoară
firea lor mă mistuie,
nimic de spus,
îndur,
simțuri tocite,
lună hepatică

grafica: Chris Balthes
(ilustrație: Uca Maria Iov Broussard)

 

Liana Manzat