Nicodim Balosin


Gothic


Microsoft Romania
 chemări spre nicăieri și niciodată.

fântâna vie iartă,
la soare albă adormire
clipe de grație orifica reânființare
duh dumnezeiesc
ultim mirolog,
pădure fecioară, singurătate adormită
chemări de departe,
eram haiduc în luna mai,
blestem sărut - sărut blestem
blestem de aducere înapoi
blestem de aducere aminte
fântâna măiastră, de nuntă albă
de altă nuntă, opreștete
în vetrele făgăduinței
sau pe izvorul alb - ghiocel.
pribegite,
moartea mamei,
moartea tatălui,
cele două morți
hieratice vedenii ale vetrelor natale
orifica triadă
și ultima chemare
iertare la moarte.

 

Nicodim Balosin