Iulia Pană

Noaptea scorpion

Feminin versus Masculin

Microsoft Romania
 Întîlnire cu păsări

Azi am întîlnit cîteva păsări cu mîini în loc de aripi
mi-au spus că le-au împrumutat unei fete pentru care
zborul lua forma unui balon și se preschimba în planor apoi în
pînze mari lucioase și la final în aripi
am cerut și eu o aripă-două într-o zi de luni
inestetic mi le-am atîrnat de genunchi
m-am plimbat așa înaripată printre stupi de albine
cu uriașe trompe, printre marile ecrane de cinema
role mari de film role uriașe
roți la o mașină organică
era o mișcare greșită care deconspira culoarea păsărilor
pregătea o invazie de femei înaripate trădătoare
ochi de oțel, ochi de spaimă, frunți oțelite și mame ratate închise
în cutii de carton cu semne reflectorizante
zborul meu, rătăcit în 15 cm de pas mărunt,
muzica m-a cuprins și
ca o pasăre fumătoare de iarbă
m-am ridicat scurt, ca o înjurătură pierdută
pe buză, ca o sinucidere întreruptă de o ușă trîntită
m-am trezit ca un deltaplan mînuit de un începător
fără permis remis pretins așa
se încheie o mișcare onirică o insultă
pentru prietenele mele păsări care acum se răzbună
cu un gest uman de real la un bar
unde planează în zbor un pahar cu picior cu o lacrimă
de lichior verde de mentă
parcă aș mai aștepta
o pală de vînt să-mi revin să mă ridic de la pămînt
ajutoooor. 

 

Iulia Pană