Valentin IacobCLOWNUL LUI HRIST
(fragment)

"Vom muri de prudență."
Alice Voinescu - Jurnal

OCHEADA VI ::= LUCEAFĂRUL S-AU SCHIMBAT!
Poetului Mihai Eminescu

 

Microsoft Romania
 


"Limbile umane nu sunt conștiente decât în conștiințele vorbitorilor dar Limba-Mamă, Dumnezeu, e conștientă de sine. Deci universul este în totalitatea lui cultură, nu natură pentru că e obișnuință activă și nu ființă gata constituită."
        Raymond Ruyer: Gnoza de la Princeton

I.                                                      
Coborâse o geană, un laser de schimb,
Coborâse o crupă cu nimb!...
O crupă, o spată de urs bicefal
Vânată de pegași, rătăcită, închinată la Roma, -n Ardeal...

Coborâse chiar spata de jaruri hăind supt zăpadă,
Dintr-un alt fel de sațiu și-un alt fel de zaț:
O pricină și neuronală și vagă, o pricină Hilbert:
diamantul tăiat în bronzuri, de-argați...

Chiar Sabia Lumii cu hidrargir și cu laț, coborâse,
Chiar Spada... rana Ursului Lumii, sufocat în zăpadă -
Coborâseră în biserica de goelete,
în Catedrala albastră hăindu-și lumile-n vele,
și-n carenă, a sfadă...
Coborâseră toate-odat' în cel Ghenar binecuvântat.


Ursul însuși coborâse, ursul cel ars cu un muc de însemnuri,
Dintr-un Punct, ars... din punctul-cherhana de golemuri.
Ursul cu sabia-i înger înspre sine-ațintită,
înspre rana-i de nea de supt jar,
Ursul mirean coborât dintr-un Punct...