Valentin IacobCLOWNUL LUI HRIST
(fragment)

"Vom muri de prudență."
Alice Voinescu - Jurnal

 AVOCATUL LUI HRIST

poetului și avocatului Niculae Rădulescu-Botică

Numai că atunci și acolo, în grădina Ghetsimani ei îl voiseră pe Hrist - de mir descărnat. Dară tot atunci, lucurile s-au complicat!

Pentru că la Iisus a venit, din mulțimea de curioși, răsărit - un avocat.

Și l-a sfătuit acela pe Hrist să facă recurs la împărat, de va fi condamnat.

Să se lase apărat. Dumnezeu de om asistat.

Iisus mai întâi l-a refuzat. "Cum poți tu - om înhăinurat în păcate - să-Mi aperi Mie cauza, tu mai bine decât Mine? Că ale ale Mele-s războiul, taina, chinul și legea pre pământ și în cer? Eu sunt Avocatul cel mare al lumilor.

Pleacă, lui Dumnezeu nu-i trebuie avocat."

Dar nici învățatul nu s-a lăsat: "Doamne, poate că totuși un sfat... o sugerare smerită de jurisprudență de la mine - n-ar fi de ocolit. Chiar dacă știi tot ce știu eu. Dinainte. Și-apoi de ce doară diavolul să aibă avocat?"

Și poate că Iisus să-l fi ascultat. Poate se va fi judecat recursul Lui la Pilat, mai înainte puțin... Acolo, pe Golgota în sus... Cu umbra Crucii - jurat...

Recursul unui avocat pe cauza,

pe spița pierdută -

a lui Dumnezeu...