Valentin IacobCLOWNUL LUI HRIST
(fragment)

"Vom muri de prudență."
Alice Voinescu - Jurnal

UCIGAȘII SERIALI...

lui Carmen Crețu

 

Microsoft Romania
 


Racla. Pusă supt lespezi. Pietre și cruci.
Crucile strânse-n chingi de țurțuri: țambale-n cârcei de-aguridă.
Racla dintr-o biserică mică,
prinsă în apele unui buton de cămașă, perlat,
cămașa mea de revelion și laureat.

Racla aia când și când coace. și-atunci din picturi, din
biserica Judecăților de Apoi - sculpturi încep ca să rupă...
Ca niște larve monstruoase ițite prin piele - fieruri, bronzuri,
din tabloul gazdă... sugându-i Apocalipsele...
colcăitoare, ucigașe - sculpturi explodând din pereți...

Pe urmă... Un soi de formule mițoase, cobre...
o matematică în slină radioactivă începe, curge...
viermuie printre metafore, perpendicular - sugându-mi poezia...

Ucigașii seriali-au țâșnit! Ucigașii: întrepătrunderile de regnuri,
Ucigașii în fiare căutați cu preț și mandat,
Neprinși până azi niciodat'
S-au ițit o clipă dintr-o raclă, scăpați,
din biserica cu fresce de radiu... formule,
bronz foșnitor, Judecăți de Apoi - din biserica fără sfârșit
închisă-n butonu-mi perlat!...