Iulia Pană

Noaptea scorpion

Microsoft Romania
 Feminin versus Masculin

Nopțile roșii ale iguanei

Ochi luminau dincolo de prăpastia de ceață
Femeia pîndea apariția provocatoare a nopții
simțea în aerul roșu cum se strecurau
umbre subțiri alungite pe ziduri
istorii incredibile proiectate de tatăl Timp
pe pămînt pe cer pe rochia lungă, agățată
într-un copac - declarație de război.
Nările mari adîncite de aerul rece fremătau
adulmecau mișcările pericolului
Pe pămîntul crăpat de soare. urmele încolțeau
Pletele negre se înnodau în groase liane pe care
se agăța ca și cum ar fi urcat pe propriul ei creștet
femeia se lipea de pămînt și răsuflarea ei
respira din el - puterea.
Mișcările languroase îi adînceau sexul îi
modelau trupul palmele cu degete lipite
loveau aerul cu putere
din praf se ridicau siluete voluptoase
- animaleoameni - negre înspăimîntător de
frumoase dansînd în cercul inimii ei
sulițe roșii ascuțite șuierau prin aerul
stăpînit de mirosul sîngelui
și pînda se travestise într-o fierbinte așteptare
Atunci la un semn noaptea s-a înfipt în torsul ei
s-a răsucit ca o limbă înaintea șuieratului
oasele i s-au frînt și au răsărit prin pielea
plină de sudoare picioarele și mîinile
s-au adunat sub ea speriate
spinarea s-a înălțat privind cum se continuă
într-o lungă extremitate
din siluete s-au desprins crengi
cu o uimitoare viteză
minutele comprimate au explodat și
sub o altă culoare iguana s-a strecurat
Fericită ca o lăuză
Dimineața se rupsese de bulgărele nopții.

 

Iulia Pană