Cătălin Gavriliu

Ențu
(VIII, 3)

Microsoft Romania
 


3.

Intrase în clasă fără să răspundă la umilul "săru'-mîna" de rigoare. După sictirul pe care îl afișa, se simțise excelent în vacanță.

"Dar tu de ce nu i-ai tras-o pînă acum?", îl întrebă pe Bob, după o altă șarjă batjocoritoare dinspre catedră.

"E femeie, băi dementule!", răspunse acesta indignat, apoi își făcu semnul crucii și se mută în altă bancă, cît mai departe de Ențu.

Vorbise ca Albu, iar asta trebuia să-i dea de gîndit. Și ce dacă și Lidia, și madama sunt femei? Numai Ion îi ascultase pînă la capăt planurile de răzbunare și nu avusese nici o obiecțtie sau măcar umbră de desuadare...Cătălin Gavriliu