Valentin IacobCLOWNUL LUI HRIST
(fragment)

"Vom muri de prudență."
Alice Voinescu - Jurnal

 


MESIA

Mesia cobora din Colina cu nimb,
purtând în desagă la Dânsul
trei Lumi,
și niscai Patimi
de schimb...

și nici n-am văzut, ori poate vrejul Soarelui slab,
(estimp mâna-mi dreaptă-a tăiat dans curbat)
Nu, nu n-am văzut când în mine -
Chip snop digerat, șușanele
Sub mitralii de fascii și iele -
Nu L-am văzut când din mine-a ieșit Hrist,
A intrat...