Paul Viniciusdin volumul Studiu de bărbat,
Editura Muzeul literaturii române 2002

Microsoft Romania
 

benzinării de toamnă

ți-am văzut ieri părul fluturând prin oraș;
lumina băltoace proaspete de ploaie.
în urma lui:
corul friguros al gunoierilor
lunele din urletele câinilor
ecoul șerpuit al trotuarelor
și apoi țipenia -
bântuind desculță prin oraș.
vechile mele benzinării
s-au aprins din nou;

aș fi vrut să te strig
dar m-a podidit
ecoul unui plâns
care a plâns din nou
sau poate
tăișul tocit al unei uitări
încă ascuțite.

m-am întors înspre casă
sub lupa murdară a unui cer livid
deșirat de imprevizibil asocierii dintre lipsa ta și frig
dintre libertatea de mișcare și ghips
dintre comunicare și mirajul ei de plantă agățătoare -
în timp ce
invizibil
un avion
desfrunzea
cerul de toamnă.


Paul Vinicius