Nicodim Balosin


Gothic

Microsoft Romania
 

Mieluțul care ucide

nevinovat...
uitat de gest în ploaie
servit în prisma juvenilă
nu am purtat plăcerea.
tot ce gândesc în specia minută
plasat într-o poiană verde
prin spații verzi de înserat
imagine creată de pasul sfidător
gigant.

vânătorii de orhidee

între guri de rai pierdute
zeitățile de piatră
și verdeața veninoasă
povestirile palate
tăcerea din cimitire
un răsfăț de seri de vară
în pacea singurătății
aromatele prăpastii,
te așteaptă.
primul pas scăldat în soare
venerat de vechi palate
sângera în munți de piatră
pe obrazul însetat,
azi brăzdează lacrimi ude
pe scheletul legănat
l-am pierdut din întâmplare
în piețele ierboase,
între apele tăcute.
aburul e parfumat...
mai aproape de cer - aerul împietrit
deasupra lacurilor triste.

Nicodim Balosin