Paul Viniciusdin volumul Studiu de bărbat,
Editura Muzeul literaturii române 2002

Microsoft Romania
 

plouă penitenciar și verde
ca o sentință definitivă

de o săptămână mâna ei verde
îmi ascunde orașul
cu un singur deget.

de o săptămână chipul ei verde
îmi zidește fereastra
cu un singur ochi.

aș putea să jur că
uite:
plouă
plouă verde -
cu dumnezeu cu tot.
aș putea să zic că el este
și că bine a sosit
printre noi
salvatorul.

numai că privirea ei verde încă mă doare
încă mă arde.
numai că privirea ei verde mi-a lăsat scrum
fiecare atom.

dacă ar fi venit el
ar fi lăsat
semne.
dacă ar fi venit el
mi-ar fi iertat de verde
fiecare atom.

 

Paul Vinicius