Nora Vasilescu

Aceste fotografii sunt proprietatea Norei Vasilescu.
Orice reproducere fără acordul scris al autorului cade sub incidența legii.

 

 

replica