Vina

Nu, nu cred cã e vina mea.
Ceea ce se întâmplã nu e, pesemne, decât
o urmare a neputintei cuvântului "pasãre"
de a se ridica de la pãmânt.